Toelichting

G

Kwaliteit

Met hulp van het ministerie van I&W hebben we samen met de Zeeuwse wegbeheerders een implementatieplan Digitaal op Orde gemaakt, dat nog bestuurlijk moet worden vastgesteld. In de regio gaan we met alle Zeeuwse wegbeheerders aan de slag met het traject Digitaal op Orde, waardoor actuele data beschikbaar komt die gebruikt kan worden om weggebruikers te informeren en te sturen wanneer de situatie daarom vraagt.