- de invoering van 11 ZE-bussen conform het verbeterplan van Connexxion;
- het strekken van kernnet- en scholierenlijnen, zodat reizigers directer en sneller van herkomst naar bestemming kunnen reizen;
- de introductie van accountbased ticketing als nieuwe abonnementsvorm voor o.a. scholieren.Toelichting

O

Kwaliteit

- invoering van 11 ZE-bussen is vertraagd omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de kosten en financiering van de bijbehorende laadinfrastrcutuur en E-Hubs;

- het strekken van kernnet- en scholierenlijnen wordt momenteel besproken in het kader van het transitieplan;

- er is ingestemd met de introductie van account based ticketing in de vorm van Zeeland Voordeel per 2 mei 2021.