We maken prestatieafspraken over de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Dockwize: Your Innovation Hub 2020 - 2023". Hoofddoel is structuurversterking  door het aanjagen van innovatie, groei en innovatie.Toelichting

G

Kwaliteit

De prestatieafspraken hingen samen met de speerpunten uit het Meerjarenplan 2020 - 2023.
In het afgelopen jaar is Dockwize in staat geweest om de programma’s allemaal kwalitatief door te zetten en te digitaliseren. De verwachting is dat sommige digitale elementen standaard worden.
Voorbeeld van een succesvol programma is SOS Dockwize, dat snel na de eerste lockdown en noodmaatregelen is opgezet. Getroffen ondernemers worden intensief begeleid door een team van experts en krijgen in korte tijd inzicht in hun huidige situatie, financiële mogelijkheden, krijgen concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken en bouwen samen aan een positieve toekomst door middel van een concreet actieplan.
Ook heeft Dockwize in 2020 veel aandacht besteed aan het opzetten van de online Dockwize Community.