Het verder ontwikkelen en onderhouden van een digitaal platform waarmee de marketingorganisatie ondersteunt wordt. Onderdeel hiervan is een website waar informatie over werken, studeren, wonen en recreëren vindbaar is.Toelichting

G

Kwaliteit

 Het digitale marketingplatform is gedurende het hele jaar ingezet om middels de website www.zeelandlandinzee.nl en bijbehorende social media kanalen marketingactiviteiten uit te voeren voor wonen/werken/studeren in Zeeland. Eind 2020 zijn ook de digitale bedrijfsmiddelen van VVVZeeland aan het platform toegevoegd en per 1-1-2021 vinden alle regiomarketingactiviteiten plaats onder de noemer zeeland.com