De Provincie Zeeland ondersteunt het Kennis & Innovatie-netwerk Zeeland Connect (triple Helix samenwerkingsverband). In het najaar van 2019 is het meerjarenprogramma 2020-2023 van Zeeland Connect door de stuurgroep van Zeeland Connect vastgesteld.

Daarin worden vier innovatielijnen ontwikkeld, te weten:
• Netwerken en verbindingen
• Zero emissie logistiek
• Digitalisering & Robotisering
• Autonoom transport

In de rest van 2020 en in 2021 wordt sterk ingezet op de implementatie van de digitale vrachtbrief. Bedrijven worden door de partners van Zeeland Connect ondersteund bij de implementatie van een digitale vrachtbrief. Diverse webinars en/of seminars worden georganiseerd. Daarnaast wordt een actieprogramma “digitalisering” door Zeeland Connect ontwikkeld. Dit actieprogramma heeft ten doel de digitalisering in de sector verder te verbeteren. Naar verwachting is dit aan het van 2020 gereed.

Daarnaast is de Provincie Zeeland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Central Gate (vrachtwagenparkeerplaats) in het Sloegebied. North Sea Port ontwikkelt een uiterst moderne vrachtwagenparkeerplaats (500 plaatsen). Deze is naar verwachting in 2023 operationeel. Eén van de diensten is dat de loketfunctie van diverse terminals verplaatst wordt naar de Central Gate. Dit wordt dan een enorme moderniseringsslag in de Zeeuwse haven.

Diverse initiatieven - o.a. Kloosterboer/McCain en 6 andere terminals - heeft Zeeland Connect onder handen om een modal shift van weg naar water van de goederenstromen te bewerkstelligen.Toelichting

O

Kwaliteit

Inmiddels zijn er een drietal bijeenkomsten voor de Zeeuwse logistieke sector door Zeeland Connect georganiseerd. Tussen de 10-20 bedrijven hebben interesse getoond. Studenten van de HZ voeren bij deze bedrijven een organisatorisch onderzoek uit. Het doel van het onderzoek is de impact van de implementatie van de digitale vrachtbrief op de organisatie en informatiestromen van deze bedrijven heeft. Tevens geeft dit onderzoek inzicht in de meest geschikte aanbieders van de deze dienst voor het bedrijf.
De ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering van de Central Gate bevinden zich nog in de ontwikkelfase. Diverse onderzoeken bij bedrijven in de haven zijn onderhanden. Gesprekken met de douane worden gevoerd om de mogelijkheden van digitalisering in de strijd tegen de ondermijning te verkennen.
Ondertussen hebben enkele bedrijven vanuit het topsectorenbeleid subsidie (RIJK) ontvangen voor het verschuiven van de goederenstroom van  de weg naar het water. De schepen zijn inmiddels omgebouwd en de eerste transporten tussen Zeeland en Flevoland zijn uitgevoerd. De uitbreiding van de dienstverlening naar de andere terminals zijn tijdelijk gestopt. Door de corona crises zijn de goederenstromen van groente en fruit enorm gekrompen. Zeeland Connect pakt later dit initiatief weer op.