Toelichting

G

Kwaliteit

Het beheer van de 2100 km boerenlandpad is ondergebracht bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Deze heeft, daar waar dat aan de hand is, contracten afgesloten met particulieren en/of agrariërs over wiens land de paden lopen. Doel van deze contracten is om verbindingen of kortsluiting tussen routes te maken, het boerenland te ontsluiten en daarmee te beleven en om onverwachte belevenissen en ontmoetingen met de landbouw te creëren.