Toelichting

G

Kwaliteit

Betreft een continue actie waarbij toegankelijkheid van natuurgebieden zoveel als mogelijk wordt nagestreefd. Richtlijn is en blijft dat minimaal 90% van de natuurgebieden voor publiek is opengesteld.  Tot nu toe is dit ruimschoots gehaald.