Het continueren van de toeristische marktbewerking door VVV Zeeland waarbij in ieder geval prestatieafspraken gemaakt worden.Toelichting

G

Kwaliteit

VVV Zeeland heeft een integrale kostensubsidie ontvangen waarbij prestatieafspraken gemaakt zijn voor de uitvoering van de toeristische marketing in 2020. Door de onvoorziene Covid 19 uitbraak en de voorziene opheffing van VVV Zeeland per 31-12-2020 is dit een jaar met vele gezichten geweest. VVV Zeeland heeft in deze moeilijke tijden een goede prestatie geleverd in de actuele informatievoorziening richting bezoekers van Zeeland, door het bieden van inspiratie voor bezoek aan Zeeland wanneer dat (weer) mogelijk is en door het stopzetten of overdragen van haar activiteiten aan het eind van 2020.