Toelichting

G

Kwaliteit

De samenwerking Zeeland - Fryslân is in 2020 gecontinueerd. Op 18 juni 2020 is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van de bestuurlijke kopgroep Fryslân - Zeeland, waarbinnen ook BZK vertegenwoordigd is. De voortgang van de samenwerking op diverse terreinen wordt binnen deze kopgroep gemonitord.