Toelichting

G

Kwaliteit

Er zijn dit jaar diverse initiatieven geweest: vergroening schoolpleinen, vergroening bedrijventerreinen natuurinclusieve landbouw. In veel gevallen zijn daarbij biodiversiteitsdoelstellingen gekoppeld aan doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie