Toelichting

O

Kwaliteit

Het bevorderen van bewustwording vindt voortdurend plaats op diverse wijzen. Zo is verder vervolg gegeven aan het opzetten en uitvoeren van Bibob onderzoeken door de provincie. Er zijn gesprekken gevoerd binnen de organisatie (subsidies, overheidsopdrachten, vastgoedtransacties) over de opzet en uitvoering van Bibob toetsen, in het kader van nieuw Bibob beleid dat wordt ontwikkeld. Voor collegeleden en Statenleden is in maart 2020 een werkbezoek georganiseerd aan de politie en een door de politie ingericht drugslab. Periodiek wordt via interne communicatiekanalen bij de medewerkers aandacht gevraagd voor de risico’s en verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit. Overige fysieke awareness bijeenkomsten zijn gelet op de corona maatregelen uitgesteld.