Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is o.a. gewerkt aan voorbereidingen om in 2021 kandidaatstelling als UNESCO GeoPark Schelde Delta mogelijk te maken; hierbij gaat het om zichtbaar en beleefbaar maken van aardkundig en ook archeologisch erfgoed in relatie met landschap, natuur, cultuurhistorie en klimaatadaptatie. Er is actief onderzoek uitgevoerd naar een aantal verdronken dorpen: Oud-Rilland, Reimerswaal (stad), Casuele en Tolsende en de pilot Vrouwenpolder-Kapel is afgerond met een bescherm- en beheerplan.