Toelichting

G

Kwaliteit

Het bepalen van de norm en stelsel is succesvol afgerond. De verankering hiervan vindt vanwege de aangepaste planning van de Omgevingsvisie en bijbehorende verordening niet in 2020 , maar in 2021 plaats.