Toelichting

G

Kwaliteit

Herziening van het grondwaterbeleid, waarvoor provincie en waterschap een gedeelde verantwoordelijkheid dragen,  is niet iets wat op korte termijn gerealiseerd wordt. De hoogste urgentie is er voor de kleine landbouwkundige onttrekkingen, waarvan het aantal de afgelopen jaren enorm is toegenomen. In 2020 is deze urgentie nadrukkelijk onder de bestuurlijke aandacht gebracht en dat heeft ertoe geleid dat er verschillende sporen zijn ingezet voor de volgende jaren, t.w. (i) verkenning van de mogelijkheden om alle onttrekkingsbronnen van een meter te voorzien, (ii) aanleg van een continue zoet-zoutgrondwatermeetnet op een aantal strategische locaties en (iii) deelname aan de landelijke Freshem II-monitoring.