Toelichting

G

Kwaliteit

Eind 2020 hebben de gesprekken tussen de EU en het VK geleid tot een Brexit-deal. De uitkomsten met betrekking tot visserij zijn tot het laatste moment ongewis geweest. Deze uitkomsten zijn tweeledig. Enerzijds kost de overheveling van quota de sector veel geld, anderzijds wordt toestemming om de komende 5 jaar in Britse wateren te vissen positief ontvangen. Het Bestuurlijk Platform heeft in samenspraak met de visserijsector een actieve rol gespeeld op nationaal niveau.