De laatste met name financiële studies zijn afgerond volgens plan. Het ministerie van I&W onderschrijft het belang van Rail Gent Terneuzen en is mede daarom onderdeel geworden van het compensatiepakket voor de Marinierskazerne en in het najaar 2020 zal dit project opnieuw geagendeerd worden op het BO MIRT.

Een eerste financiële toezegging  van € 15 miljoen vanuit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' is binnen.  Dit geld is wat ons betreft mede bedoeld voor de verdere uitwerking van de planuitwerking. Met het ministerie van I&W wordt een adaptieve aanpak afgesproken waarbij afhankelijk van een aantal indicatoren verdergaande besluiten worden genomen over aanleg van één of meer onderdelen van deze Railverbinding. Wij werken hierin nauw samen met NSP, Terneuzen, Gent en andere relevante partners zoals ProRail, Infrabel en diverse anderen. In 2021 gaat de planvorming een volgende fase in en wordt de gezamenlijke lobby voor cofinanciering met name van de Europese Unie en Belgische overheid voortgezet