Toelichting

G

Kwaliteit

Bij voorkomende exoten is in opdracht van de provincie actief ingegrepen (nesten Aziatische Hoornaar en Rosse Stekelstaart). Verder zijn er pilots uitgevoerd m.b.t. bestrijdingsmethoden voor de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. De resultaten daarvan zullen de komende jaren zichtbaar worden. Tevens ligt in concept de beleidsuitwerking Exoten gereed, waarin per soort is aangegeven welke aanpak we als provincie voorstellen. Deze beleidsuitwerking zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden vastgesteld.