Toelichting

G

Kwaliteit

In de Omgevingsverordening zijn beschermingsgebieden drinkwaterwinningen aangewezen en voorzien van beschermende bepalingen