Toelichting

O

Kwaliteit

Er is vanuit de Regio Deal subsidie verleend aan Bouwend Zeeland voor de training van installateurs in nieuwe duurzame technieken. Deze training is gestart in 2019 en voortgezet in 2020, maar met aanzienlijke vertraging door COVID-19, omdat de fysieke bijeenkomsten geen of slecht beperkt doorgang hebben kunnen vinden. De training is omgezet naar digitale bijeenkomsten.

De website van Energiek Zeeland Specifiek is een platform voor duurzaamheidsscans van  particuliere woningen.  Woningeigenaren worden via de website en advies aan huis ondersteund bij de verduurzaming van hun woning. Begin 2020 was de Stichting gereed om van start te gaan. Als gevolg van de lockdown is het advies aan huis slechts  gedurende een beperkte tijd mogelijk geweest.  Hierdoor heeft de Stichting de activiteiten grotendeels stil moeten leggen. Er wordt gewerkt aan een aanpak om de adviezen geheel digitaal te maken, maar dit behoeft een verdere uitwerking en investering.

November 2020 is de Zeeuwse variant van de energiebespaarleningen gestart. Via het Warmtefonds kunnen particuliere woningeigenaren en VvE’s uit Zeeland goedkoop geld lenen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Hierbij wordt de bestaande rente verlaagd met 0,5 %, zowel voor particulieren als voor VvE’s. Er wordt een extra rentekorting gegeven van 0,2 % voor Zeer energiezuinig pakket/Nul-op-de-meter.