In 2021 zijn alle basisscholen in Zeeland gescreend mbv de MQ-scan om inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling van kinderen (nulmeting).