Investeringen

Tabel investeringen

Terug naar navigatie - Tabel investeringen

Onderstaande overzicht geeft de geraamde eindstand van het investeringsproject voor het desbetreffende jaar weer. 

(bedragen x € 1.000)
Krediet Restant krediet 2020 Afschrijving m.i.v. Afschrijvings- periode jaar Boekwaarde ultimo
Materiële vaste activa 2021 2022 2023 2024 2025
Gronden en terreinen
Natuurgronden - - n.v.t. n.v.t. 459 459 459 459 459
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw - - 2009 30 1.631 1.529 1.427 1.325 1.223
Verbouwing Zeeuws museum - - 2008 30 3.003 2.803 2.603 2.403 2.203
Verbouwing pand Schuytvlot - - 2011 30 2.802 2.647 2.492 2.336 2.181
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2.000 1.988 2023 30 12 2.000 1.933 1.867 1.800
Verbouwing gebouw G - - 2020 30 1.740 1.676 1.611 1.547 1.482
Verbouwing gebouw A 1.500 443 2021 30 1.052 1.002 952 902 852
Mauritsfort 88 -35 2021 10 114 105 96 87 79
Geactiveerde salarislasten - - n.v.t. n.v.t. 117 117 117 117 117
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen - - 2005 30 1.827 1.675 1.522 1.370 1.218
Infrastructurele voorzieningen fast ferry - - 2007 30 1.192 1.100 1.007 915 823
Vervangen leidingwerk aanlandingsvoorzieningen 360 6 2021 10 318 282 246 210 174
Vervoermiddelen
Swathboten - - 2005 30 10.766 9.869 8.972 8.075 7.178
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 2021 630 630 2022 3 630 420 210 - -
IT-infrastructuur 630 36 2021 3 360 241 122 - -
Sharefile - - 2021 3 83 41 - - -
Modernisering NCV 360 -20 2021 10 342 304 266 228 190
Investering zaaksysteem 525 138 2021 5 420 315 210 105 -
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal - - 2020 15 192 177 162 147 133
Laptops 2020 - - 2021 3 120 60 60 - -
Laptops 2024 180 180 2024 3 - - - 180 120
Lapstops statenleden 2019 - - 2020 4 70 35 - - -
Laptops statenleden 2023 148 148 2024 4 - - 148 111 74
Versterken pekelwatervoorziening 250 250 2023 10 - 250 225 200 175
Opbouw automatisch strooien 150 9 2021 10 127 113 99 85 71
Cliënt hardware 2020 692 14 2021 4 527 350 174 - -
Website 150 132 2022 5 150 120 90 60 30
Zeeland Studio 65 65 2022 3 65 43 22 - -
Accespoints 60 46 2021 6 50 40 30 20 10
Firewalls 60 38 2021 4 45 30 15 - -
Glasvezel object bediening 170 170 2022 10 170 153 136 119 102
Netwerkcomponenten 2021 160 160 2023 4 160 160 120 80 40
Verkeersmanagementsysteem 100 100 2022 7 100 86 71 57 43
Software Zeelandbrug 300 300 2022 7 300 257 214 171 129
Overige materiële vaste activa
Meubilair commissiezaal 70 70 2022 5 70 56 42 28 14
Totaal investeringen met economisch nut 8.648 4.868 29.013 28.515 25.855 23.206 20.919
Sluiskiltunnel - - 2015 10 29.616 19.744 9.872 - -
Sloeweg fase 1 - - 2016 14 4.659 4.141 3.622 3.104 2.585
Tractaatweg - - 2019 14 2.706 2.481 2.255 2.030 1.804
Sloeweg fase 2 - - 2019 14 5.835 5.334 4.833 4.332 3.831
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 700 249 2022 35 431 411 391 371 351
N673 Zanddijk 9.100 8.458 2028 35 588 1.888 3.151 4.414 5.678
N290 Othene 1.100 1.027 2023 30 174 1.100 1.060 1.020 980
N652 Recreatieverdeelweg schakel 265 7 2020 15 240 231 223 214 205
N289 Oude rijksweg 717 26 2021 35 667 643 619 595 571
N258 reconstructie Absdale Hulst 376 235 2022 35 376 366 355 345 334
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 5.436 856 2021 60 4.489 4.399 4.308 4.217 4.127
Verharde bermen - - 2019 30 305 290 274 258 243
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 2.214 1.841 2022 35 2.214 2.151 2.088 2.025 1.961
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 1.762 71 2020 35 1.592 1.542 1.491 1.441 1.391
N256 vri bypasinstallatie Zandkreekdam 775 263 2022 15 775 725 675 625 575
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg - - 2020 15 128 119 109 99 89
N290 traverse Kapellebrug 5.601 5.577 2022 35 5.601 5.441 5.281 5.121 4.961
N252 duiker 448 407 2022 80 453 448 442 436 431
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 800 5 2021 35 773 750 727 704 681
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 900 894 2022 35 900 875 849 823 797
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 1.420 923 2022 35 484 470 457 443 430
N286 fietspad St. Maartensdijk 150 -1 2021 35 147 143 138 134 130
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 530 530 2022 35 530 515 500 485 469
Rehabilitatie Philipsdam 3.600 3.600 2023 35 800 3.600 3.497 3.394 3.291
ivri langeweg N256 315 33 2022 15 315 294 273 252 231
N662 afw.Ritthemsest 526 526 2023 35 51 564 551 538 525
iVRI Deltaweg N256 460 460 2022 15 460 429 399 368 337
veilige bermen 3.056 3.024 2024 35 782 1.928 3.056 2.969 2.881
Afrit Kruiningen 1.800 1.479 2022 35 1.200 1.165 1.131 1.097 1.063
Traverse Boerenhol 400 388 2022 35 412 401 390 378 367
Kruispunt N664 's Heerhendrikskinderen 1.644 1.644 2024 35 - 1.644 1.644 1.597 1.550
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg 644 644 2023 35 - 644 622 601 579
N252 Maintenace Value Park 1.600 1.600 2023 35 - 1.600 1.600 1.554 1.509
N662 rotonde Ritthemsestraat 1.080 969 2023 35 566 600 583 566 549
VRI N256 Noorlangestraat/Julianastraat 215 215 2022 15 215 201 186 172 158
Geactiveerde salarislasten - - n.v.t. n.v.t. 491 491 491 491 491
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 47.634 35.949 68.978 67.766 58.144 47.214 46.156
Financiële vaste activa
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel - - n.v.t. n.v.t. 115.258 115.258 115.258 115.258 115.258
Aandelenkapitaal PZEM NV - - n.v.t. n.v.t. 568 568 568 568 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland - - n.v.t. n.v.t. 99 99 99 99 99
Aandelenkapitaal WSF BV - - n.v.t. n.v.t. 500 500 500 500 500
Aandelenkapitaal IFZ - - n.v.t. n.v.t. 7.300 9.000 10.700 11.200 11.200
Duurzaamheidslening woningverbetering - - n.v.t. n.v.t. 1.219 1.069 919 769 619
Fortis belegging - - n.v.t. n.v.t. 984 624 309 147 71
GBE Aqua - - n.v.t. n.v.t. 500 500 500 500 500
Totaal Financiele vaste activa - - 126.428 127.618 128.852 129.041 128.815