Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving reserve 2021 2022 2023 2024 2025
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel
Toevoegingen 8.553 10.227 10.642 10.004 11.683
Onttrekkingen 18.124 17.649 19.890 17.996 5.657
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - 67 67 67
Dekkingsreserve gebouw G
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 74 74 74 74 74
Dekkingsreserve N286
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 20 20 20 20 20
Dekkingsreserve NCV
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Dekkingsreserve IT-infrastructuur
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 100 -
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 15 15 15 15 15
Bestemmingsreserve Zeeland Studio
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 22 22 22 -
Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum
Toevoegingen - 1.267 2.323 3.555 4.261
Onttrekkingen - - - - -
Totaal stucturele toevoegingen 8.553 11.494 12.965 13.559 15.944
Totaal structurele onttrekkingen 19.061 18.607 20.915 19.021 6.561
Saldo (negatief is afname reserve) -10.507 -7.113 -7.949 -5.462 9.383