Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) omvat een overzicht van infraprojecten  waarvoor

1.) al krediet is verleend en waar wordt gewerkt aan de (voorbereiding van) de uitvoering

2.) een kredietaanvraag is voorzien voor de voorjaarsconferentie 2022

3.) een kredietaanvraag is voorzien op een later moment ('doorkijk') 

4.) PM-posten: projecten waarvoor nog geen bedrag is ingeschat (onderzoek- en studiefase)

Ad. 1: gaat om projecten als N290 Rotonde Othene, Traverse Kuitaart, Traverse Boerenhol, N252 Rotonde Dow, N652 Rotonde Ritthem/afwaardering Ritthemsestraat, A58 afrit 33 tot rotonde Nishoek, N256 landbouwweg Zandkreeksluis, N659 Oesterdam Ronde Speelmansplaten, N257 Rehabilitatie Philipsdam, N664 's-Heer Hendrikskinderen, N666 Rontonde Baarlandsezandweg incl. saneren aansluiting, N286 landbouwroute Poortvliet en N652 3e fase Recreatieverdeelweg.

Ad. 2: voor de voorjaarsconferentie 2022 is een kredietaanvraag voorzien voor de snelfietsroute Terneuzen-Zelzate, rondweg Oud-Vossemeer, N288 rotonde Valkenisseweg en N290 rotonde Oude Zoutdijk / Tivoli.

In 2022 zal ook nadrukkelijk naar de programmering van het MIZ worden gekeken in relatie tot beschikbare capaciteit en financiële middelen. Uitgangspunten daarbij zijn dat bij nieuwe investeringen zo veel als mogelijk de combinatie met gepland groot onderhoud wordt gezocht. Daar is het streven juist in te zetten op die projecten waar ook externe financieringsbronnen voor beschikbaar zijn.