De uitwerking van de 8 programmalijnen uit de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region’ faciliteren we door lobby activiteiten en medefinanciering van haalbaarheidsstudies en pilot/demoprojecten. Drie onderzoeken uit het pakket “Wind in de zeilen” helpen hierbij: naar waterstofhub Zeeland, kansen voor CCS (afvang en opslag van CO2) en naar de (380 kV) elektriciteitsontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen.