verloop 2021: Dit onderdeel is speerpunt CE. In ambitie duurzame havens 2.0 werken provincie, Zeeuwse Milieu federatie, Portiz en NSP aan een overkoepelende strategie t.b.v. economische groei, biodiversiteit, mobiliteit en milieukwaliteit. Circulair en biobased valt hieronder. Geen actieve inzet op Zuidwestelijke Delta; hier volgen we de ontwikkelingen.