We nemen deel aan stichting Circular Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt en ondersteunt samen met grote bedrijven, MKB, kennisinstellingen en overheden. Als de voortgang in 2022 conform CBBD jaarplan loopt, dan kan deze actie t.z.t. als daadwerkelijk behaald worden beschouwd.