Kwetsbare en onervaren weggebruikers lopen risico’s in het verkeer en vormen ook een risico voor de verkeersveiligheid. Vanuit het ROVZ werken we met maatschappelijke partners zoals Sport Zeeland, VVN, de Fietsersbond BOVAG, CBR en ANWB aan bewustwording. We wijzen hen op hun onervarenheid en kwetsbaarheid. We geven voorlichting en bieden trainingen aan.