Als wegbeheerder is de Provincie continue bezig met het verbeteren van de veiligheid van haar eigen infrastructuur. Bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur worden de principes van duurzaam veilig gerespecteerd. Daarnaast is de Provincie coördinerende overheid en stimuleren we vanuit het team ROVZ de andere wegbeheerders hetzelfde te doen. Hierbij maken we onder andere gebruik van de stimuleringsregeling van de rijksoverheid. In 2020 is de eerste tranche daarvan beschikbaar gekomen en verdeeld. In 2021 start het overleg over de wijze waarop kan worden ingeschreven voor de tweede tranche. Zowel vanuit de Provincie als vanuit het ROVZ zijn we hierbij betrokken.