Een substantieel deel van de impact wordt gerealiseerd bij aanbestedingen in de grond- weg- en waterbouw (GWW) middels ambitiewebsessies bij wegprojecten, aanbesteding met de Milieu Kosten Indicator en uitvragen van de CO2-Prestatieladder niveau 3 of hoger. Subdoel: 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% reductie in 2050.