In 2022 bieden we gemeenten in Zeeland ondersteuning bij de ontwikkeling van warmtenetten.
Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken restwarmte Borsele en Kanaalzone worden de beide warmtenetten opgenomen in de Transitievisie Warmte van de betreffende gemeenten. Doelstelling voor beide netten is realisatie, of minstens start uitvoering, voor 2030.
Daarnaast wordt er ondersteuning gegeven aan het verder uitdiepen van mogelijke andere kansen van warmte-uitwisseling en warmtenetten in de provincie en stimuleren van verdere uitwerking en ontwikkeling daarvan. Soms provincie- of landsgrens overschrijdend.
Subdoel: Realiseren van besparing van CO2 uitstoot via aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving) o.a. door benutting van industriële restwarmte.