In deze gremia wordt bestuurlijke en ambtelijk gewerkt aan het identificeren en oplossen van grensoverschrijdende knelpunten dan wel gebiedsontwikkeling b.v. op het terrein natuurontwikkeling, economie en klimaat.