Gemeenten, waterschap en provincie werken in OZO verband aan een effectieve lobby in Den Haag en Brussel op basis van een gezamenlijke prioritaire, dynamische lobbyagenda. Deze agenda wordt vastgesteld door de bestuurlijke kerngroep in OZO verband. De operationele lobbyacties worden uitgevoerd door de lobbyisten in samenspraak met bestuurders en ambtelijke specialisten gecoördineerd door het public affairs overleg van de samenwerkende overheden.