Het Natuurnetwerk Zeeland bestaat uit een restantopgave van 650 hectare nieuwe in te richten natuur tot eind 2027. Niet alle gronden die als kans worden aangeboden kunnen worden ingericht als natuur. Dit hangt onder meer af van de ligging en aanwezige milieu-condities in relatie tot natuurontwikkelingsmogelijkheden. Overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030 en het Programma Natuur, 2021-2030 zal de komende jaren worden ingezet op het versnelt verwerven en inrichten van zogenaamde sleutelhectares. Deze sleutelhectares maken onderdeel uit van de restopgave Natuurnetwerk Zeeland waarbij verwerving, inrichting of functieverandering leidt tot grotere en robuustere natuurlijke eenheden.  Van de genoemde restopgave zit 128 hectare in de planning om binnen één tot drie jaar te realiseren als Natuurnetwerk Zeeland.