Via een stappenplan werken we samen met gemeenten toe naar een Mobiliteitscentrale Zeeland die bij het ingaan van de volgende concessie op 15 december 2024 operationeel is. Met name op het gebied van governance moeten gemeenten en provincie stappen zetten om toe te groeien naar een mobiliteitscentrale met een afgestemd takenpakket.