- Faciliteren en cofinanciering van diverse punten deelauto’s en deelfietsen. Stapsgewijs groeien we door tot 2.000 deelauto’s in Zeeland in 2025. Voor 2022 gaat het dan om ongeveer 300 nieuwe deelauto’s. Via een subsidie aan Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland helpen we overheden, bedrijven en groepen bewoners om deelauto initiatieven op gang te helpen.
- Faciliteren en cofinanciering van kleinschalige pilots met slimme mobiliteitsoplossingen. Samen met partners investeren we in diverse slimme mobiliteitsoplossingen die een bijdrage leveren aan de mix van mobiliteit. In sommige gevallen zijn deze pilots gericht op de bewoner, in andere gevallen op de toerist.
- Smart mobility oplossingen voor scholieren en studenten onderzoeken en opzetten van pilots. Via het regio envelop project vragen we studenten om mobiliteitsdata te delen. Op basis van data analyse identificeren we knelpunten in het mobiliteitssysteem waar we via deelmobiliteit, Mobility as a Service (MaaS) en slim roosteren, oplossingen voor organiseren.