Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie staat voorop (met groei van werkgelegenheid) door;

    • business development en uitvoering van projecten,
    • enerzijds acquisitie van bedrijven, investeringen van elders en anderzijds behoud van bedrijven,
    • werk te maken van innovatiefinanciering,
    • het aansporen van internationale handelsbevordering (Trade & Innovate)

Conform het deelnemingenbeleid ontvangt Provinciale Staten jaarlijks het werkplan en jaarverslag van Impuls.