De K&I netwerken spelen een belangrijke rol in het meenemen van het bedrijfsleven in de veranderingsopgave in de logistieke sector.
Zeeland Connect is een belangrijk logistiek netwerk en heeft vier innovatieprogramma’s in uitvoering:
• Verbindingen en netwerken
• Energietransitie
• Digitalisering & Robotisering
• Autonoom rijden.
In 2022 komen de vier actieplannen in uitvoering. De Provincie neemt desgewenst deel aan deze plannen en toetst of deze voldoen aan de Provinciale – en landelijke beleidsprogramma’s