Daarbij zal prioriteit gegeven worden aan projecten die betrekking hebben op de kust (plevieren) en het agrarisch gebied
(zomertortel en patrijs).