• Het stimuleren van ondernemers en overheden met initiatieven en belevingsconcepten op het gebied van toeristisch vervoer. Het gaat hierbij zowel om mobiliteitsconcepten als om routes en belevingsaspecten.
• Het stimuleren van ondernemers en overheden om het toeristisch vervoersaanbod verder te vergroten.