De Europese CEF studie met 11 deelstudies is in 2020 afgerond. Het ministerie van I&W onderschrijft het belang van Rail Gent Terneuzen en heeft in het kader van het compensatiepakket voor de Marinierskazerne en in het najaar 2020 € 15 miljoen gereserveerd en op het BO MIRT is van daaruit € 2 miljoen ter beschikking gesteld voor de verdere planstudie. België heeft hiervoor eveneens € 2 miljoen beschikbaar gesteld.
Met het ministerie van I&W wordt een adaptieve aanpak afgesproken waarbij afhankelijk van een aantal indicatoren verdergaande besluiten worden genomen over aanleg van één of meer onderdelen van deze Railverbinding. Wij werken hierin nauw samen met NSP, Terneuzen, Gent en andere relevante partners zoals ProRail, Infrabel en diverse anderen. In 2022 vindt de verdere planuitwerking plaats. Uiteindelijk moet dit in 2023 leiden tot een voorstel voor aanleg en financiering mits de indicatoren uitstijgen boven de vooraf overeen gekomen waarden.