Onderdeel van de aanpak is het uitvoering geven aan de RES 1.0 en het maken van wijkuitvoeringsplannen per dorp/wijk, waar we gemeenten in willen ondersteunen.
Subdoel: Realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving)