Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties. Exotische soorten die daarbij zeker aangepakt gaan worden zijn de rosse stekelstaart en watercrassula.