- Via een uitvoeringsplan komen tot hub ontwikkeling in Zeeland waarbij we samen met onze partners voor 2025 minimaal twee stationshubs, vier regiohubs en zes reguliere hubs ontwikkelen. Op basis van de inventarisatie in de Regionale Mobiliteitsstrategie maken we samen met gemeenten en andere stakeholders afspraken over ontwikkeling van hubs, waarbij de Provincie cofinanciering organiseert en meedenkt in de uitwerking. Wanneer financiering vanuit partners georganiseerd is zal ook de Provincie cofinanciering vanuit beschikbaar budget beschikbaar stellen.
- In samenwerking met het ministerie IenW en lokale stakeholders maken we een analyse voor de realisatie van deelmobiliteitshubs, gericht op netwerkontwikkeling, toeristen en scholieren. Samen ontwikkelen we in 2022 vijf tot vijftien deelmobiliteitshubs.