Onderzoek naar de spelregels en het financiële kader van de deeltaxi die, conform de Regionale Mobiliteitsstrategie, een bijdrage levert aan de fijnmazige bereikbaarheid. Hierbij is het onder andere belangrijk om met onze partners tot een invulling te komen van onder andere opstappunten, tariefstelling, minimale en maximale reisafstanden die past binnen de financiële kaders.