Bodem is de belangrijkste productiefactor voor de akkerbouw. Bodemkwaliteit willen bevorderen, bijvoorbeeld rondom organische stof en biodembiodiversiteit. Meten is heel belangrijk, zie ook de actie rondom KPI’s. We gaan minimaal 2 projecten ondersteunen die zich richten op deze onderwerpen.