De marges voor de primaire producent zijn vaak erg laag. Samen met de landelijke Taskforce korten ketens en Fooddelta Zeeland gaan we concreet twee Zeeuwse ketenprojecten opzetten.