Kennis en innovatie zijn van cruciaal belang in landbouwtransitie. We zetten ook in 2022 in op POP3 openstellingen voor fysieke investeringen en samenwerkingsprojecten. Daarnaast willen we de positie van de Rusthoeve en het Groene onderwijs in Zeeland ondersteunen in samenhang met het Delta Climate Center.