Door onder andere:
- de MKB Samenwerkingsagenda en het MKB Actieplan (voor het ‘brede’ MKB) waar kansrijk verder uitwerken,
- met het OZO en andere betrokken partijen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie onze rol vervullen in het herstel en versnellen van de regionale economie vanuit het Post-corona Versnellingsplan Zeeland,
- uitvoering geven aan MKB-deal Digitaal Doen Zeeland met het ministerie EZK,
- vanuit Zeeland deelnemen aan European Digital Innovation Hub (EDIH),
- het opzetten van en uitvoering geven aan aanvullende instrumenten gericht op familiebedrijven,
- het opzetten van en uitvoering geven aan aanvullende innovatiefinancieringsinstrumenten.