Met het oog op het behalen van concrete resultaten voor Zeeland en om de acquisitiekracht te versterken onderhouden we nauwe contacten met het netwerk. We organiseren daarvoor 1x per jaar een strategisch overleg met:

• North Sea Port,
• Invest in Zeeland,
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
• NFIA,
• Trade and Innovate.

Bestuurlijk en ambtelijk faciliteren we bovenstaande organisaties bij de acquisitie van en het behouden van (internationale) bedrijven.