In 2022 zal de tweede Natuurrapportage Zeeland worden opgeleverd en het Monitoringsplan worden geactualiseerd.